Een frisse blik op uw IT-omgeving!

Office Connect IT-Scan

Met onze IT-Scan bieden wij u voor slechts € 49,00 vrijblijvend inzicht in IT-omgeving! Wij scannen uw IT-omgeving op de volgende punten:

  • Beveiliging
  • Back-up
  • Functionaliteit
  • Performance
  • Kosten

Beveiliging
Wij controleren of de beveiliging in uw bedrijf nog up-to-date is en voldoet aan de nieuwste standaarden. Wij zullen inzicht geven in de risico’s op virussen en ransomware.

Back-up
Wij controleren of de back-up goed wordt uitgevoerd en wordt gemonitord. Ook kijken wij of het type back-up correct is voor de huidige IT-situatie en of er een Cloud Back-up nodig is.

Functionaliteit
Wij bekijken of de manier waarop gewerkt wordt met IT wel de meest efficiënte manier is voor uw organisatie en geven advies over mogelijke verbeteringen.
 
Performance
Wij controleren of de hardware voldoende is voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd? Daarna zullen we een advies geven over eventuele aanpassingen of vernieuwingen van de hardware. Uitgangspunt is de bestaande hardware zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dus liever een refresh van de bestaande hardware dan investeren in nieuwe hardware.

Kosten
Wij zullen aan de hand van een recente factuur onderzoeken of een kostenbesparing mogelijk is. Onze ervaring is dat overbodige hard- en software vaak tot te hoge kosten leidt.

Rapport
Wij zullen na de IT-Scan een rapport opstellen met onze bevindingen en adviezen ten aanzien van uw huidige IT-omgeving. Dit rapport komen we in een persoonlijk gesprek toelichten.

Scroll naar top